"Единствената „нужда“ на човека, която се предпоставя от науката изобщо, това е нуждата от безвъпросна яснота.“

Димитър Михалчев

Димитър Михалчев Димитър Михалчев

Сп. „Философски преглед“

Двумесечно списание. Ред. проф. Димитър Михалчев. София, п-ца Изгрев. 8°. Год. аб. 100 лв. 1600–3200 тир.

I–XIV по 5 кн. годишно     ян. 1929 – дек. 1942

XV, 1–2     ян. – апр. 1943

От VI, 3–4 основател проф. Д. Михалчев. ред. д-р Кирил Чолаков, секретар на ред. Димитър П. Иванчев; от VIII, 2 ред. Д. Михалчев.

Печата се и в п-ци Графика, Култура, АБВ, Художник, Хр. Г. Данов.

Сътрудници на списанието: Александър Балабанов, Петър Бицили, Ангел Бънков, Михаил Геновски, Стефан Гидиков, Кръстина Гичева-Михалчева, Константин Гълъбов, Атанас Далчев, Михаил Димитров, Димитър П. Иванчев, Атанас Илиев, Никола Илиев, Димо Казасов, Ефрем Каранфилов, Кирил Кръстев, Димитър Михалчев, Петър Мутафчиев, Малчо Николов, Иван Орманджиев, Тодор Павлов, Константин Н. Петканов, Емануил Попдимитров, Атанас Попов, Фани Попова-Мутафова, Стелла Русчева, Александър Теодоров-Балан, Георги Томалевски, Иван Хаджийски, Любен Цветаров, Кирил Чолаков, Найден Шейтанов, Никола Шипковенски и др.